Wygrałeś jeden ze stylowych zestawów filiżanek Lavazza?

Komisja wybierze łącznie 500 zwycięzców w 8 turach konkursowych. W ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od zakończenia każdego etapu zwycięzcy otrzymają wiadomość mailową wraz z Formularzem Weryfikacyjnym.

Uzupełnij formularz o:

  • swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL,
    adres e-mail, numer telefonu, który podałeś w zwycięskim zgłoszeniu),
  • zdjęcie/skan zwycięskiego paragonu (max. 2 MB, format jpg lub pdf),
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu weryfikacyjnym,
  • potwierdzenie spełnienia warunków przewidzianych regulaminem konkursu.

    Masz 72 godziny na kliknięcie i wypełnienie formularza.
    Nagrody zostaną przesłane za pośrednictwem firmy kurierskiej, najpóźniej do 14 maja 2017 r.

Powrót